• Özkan Arıcı

 • 2.023 görüntülenme

 • 15 Kasım 2016

 • 0

 • Beğen

Php basit resim kırpma sınıfı

Boş vakitleri değerlendirme amaçlı yazdığım basit bir Php resim yükleme ve kırpma sınıfıdır.Betik yüklenen resmi kırpıyor ve orjinal halinide orginals klasorune gönderiyor.Görsel eklerken daha hızlı yuklenmesini sağlamak için görsellerinizi kırpma işlemi için kullanabilirsiniz

index.php

<?php
error_reporting(E_ALL);
error_reporting(0);
include('upload.class.php');

?>


  <form action="index.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="dosya" />
    <input type="submit" value="Gönder" />
  </form>

<?php

$dosyayol=$_FILES['dosya']['tmp_name'];
$dosyaadi=$_FILES['dosya']['name'];
$dboyut=$_FILES['dosya']['size'];
$dtip=$_FILES['dosya']['type'];

$resim=new Resim;
$resim->upload($dosyayol,$dtip,$dosyaadi,$dboyut);
$resim->boyutlandir(150,150);

?>

upload.class.php

<?php

class Resim {

  protected $dizin="thumb"; //resimlerin kırpılacağı dizin
  protected $thumb="images/thumb";
  protected static $dosyaadi;
  protected static $gelendosyaadi;
  protected $uzanti=".jpeg"; //resim uzantıları
  protected $gecerliuzanti=array("image/jpeg","image/pjpeg","image/png","image/gif"); //izin veriler yükleme uzantılrı
  protected $dosyayol;
  protected $yeniad;
  protected $maxboyut="2000"; //İzin verilen dosya boyutu kb cinsinden

  public function upload($dosyayol,$dtip,$dosyaadi,$boyut){
self::$gelendosyaadi=$dosyaadi;

    if(empty($dosyayol)){
      echo"Dosya seçilmemiş";
    }
    else{

      if(!in_array($dtip,$this->gecerliuzanti)){
        echo"sadece resim dosyası yuklenebilir";

      }
      else{
        if($boyut>$this->maxboyut*1024){
          echo "2mbdan büyük olamaz";
        }
        else{
          $this->yeniad=md5(uniqid($dosyaadi));
          self::$dosyaadi=$this->yeniad;

          move_uploaded_file($dosyayol,$this->dizin."/".$this->yeniad.$this->uzanti);
          copy($this->dizin."/".self::$dosyaadi.$this->uzanti,$this->dizin."/orginals/".self::$dosyaadi.$this->uzanti);
        }
      }
    }

  }
  public function boyutlandir($yukseklik="150",$genislik="150"){

    //resmin ismini girin
    $resim=$this->dizin."/".self::$dosyaadi.$this->uzanti;

//yeni resmin genişliğini girin
    $r_genislik=$genislik;
//yeni resmin yüksekliğini girin
    $r_yukseklik=$yukseklik;

//resmin bilgilerinin alınması
    list($gen, $yuk, $type) = getimagesize($resim);

//en ve boy oranının hesaplanması
    $enOran = $r_genislik / $gen;
    $boyOran = $r_yukseklik / $yuk;

//aranın ayarlanması
    if($enOran > $boyOran){
      $yEn = floor($gen * $enOran);
      $yBoy = floor($yuk * $enOran);
    }else{
      $yEn = floor($gen * $boyOran);
      $yBoy = floor($yuk * $boyOran);
    }

//kesilmeye başlangıç noktalarının hesaplanaması
    $fEn = floor(0 - (($yEn - $r_genislik) / 2));
    $fBoy = floor(0 - (($yBoy - $r_yukseklik) / 2));

//resmin hafızaya alınması
    $o_img = imagecreatefromjpeg($resim);

//renklerin belirlenmesi
    $g_img = imagecreatetruecolor($r_genislik, $r_yukseklik);

//resmi keserek oluşturma
    imagecopyresampled($g_img,$o_img,$fEn,$fBoy,0,0,$yEn,$yBoy,$gen,$yuk);
    imagejpeg($g_img, ''.$resim);

//resmin kaynağını silme
    imagedestroy($o_img);
    imagedestroy($g_img);

  }

}

?>

kaynak dosya :resimclass

Yazar: Özkan Arıcı

326 yazı yazmış
Profilini Gör
YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

*

code