• Özkan Arıcı

 • 862 görüntülenme

 • 20 Nisan 2018

 • 0

 • Beğen

Laravel image resize ( resmi yeniden boyutlandırma)

Laravelde resim kırpma resim boyutlandırma işlemini çok basit bir şekilde gerçekleştirebiliriz.Bunun için intervention dan yararlanıcaz.Peki nasıl yapabiliriz ?

Composer ile kütüphaneimizi indirelim

composer require intervention/image

daha sonra config/app.php açıp $providers dizimize providerımızı ekleyelim

Intervention\Image\ImageServiceProvider::class

daha sonra $aliases dizimize Facademızı ekleyelim

'Image' => Intervention\Image\Facades\Image::class

Cmd den

php artisan storage:link

komutunu çalıstıralım

kurulumumuz tamamlandı.artık controllerımızın içersine en üste

use Image;

dahil ederek kullanabiliriz

<form action="{{ url('PASS_ACTION_URL') }}" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputFile">File input</label>
    <input type="file" name="profile_image" id="exampleInputFile">
  </div>
  {{ csrf_field() }}
  <button type="submit" class="btn btn-default">Yükle</button>
</form>

Controller dosyamız

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Image;

class ImageController extends Controller
{

}
public function yukle(Request $request)
{
  if($request->hasFile('profile_image')) {
    
    $filenamewithextension = $request->file('profile_image')->getClientOriginalName();

    
    $filename = pathinfo($filenamewithextension, PATHINFO_FILENAME);

   
    $extension = $request->file('profile_image')->getClientOriginalExtension();

    
    $filenametostore = $filename.'_'.time().'.'.$extension;

    //Upload File
    $request->file('profile_image')->storeAs('public/profile_images', $filenametostore);
    $request->file('profile_image')->storeAs('public/profile_images/thumbnail', $filenametostore);

    //Resize image 
    $thumbnailpath = public_path('storage/profile_images/thumbnail/'.$filenametostore);
    $img = Image::make($thumbnailpath)->resize(400, 150, function($constraint) {
      $constraint->aspectRatio();
    });
    $img->save($thumbnailpath);

    return redirect('images')->with('success', "Image uploaded successfully.");
  }
}

Takıldığınız yer olursa yardımcı olurum.Bol kodlu günler

Yazar: Özkan Arıcı

357 yazı yazmış
Profilini Gör
YORUM YAP

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

*

code